Anseendeindex Intresseorganisationer 2017

Kommunal och Handels står för den största ökningen. Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Motormännens riksförbund toppar Kantar Sifos Anseendeindex för organisationer 2017. Hög trovärdighet i medierna väger tungt för organisationer i Sverige.
 

Väljarbarometern april 2017

Vår väljarbarometer är Sveriges äldsta pågående väljarbarometer

Frukostseminarium i Göteborg - Utnyttja bildens fulla potential

Era bilder är starka varumärkesbyggare – men speglar de verkligen de värden ni vill stå för?

Företag som förlorat anseende – och kommit igen

Anseendet rasade för Volkswagen, Arla, Karolinska Institutet och Kommunal i 2016 års mätningar. Hur snabbt kan de återhämta ett förlorat anseende? Är det ens möjligt och vad krävs i så fall?

Vilka vill ni egentligen attrahera till ert företag?

https://tns-sifo.se/sites/default/files/larissa-hallefors_top_0.jpg https://tns-sifo.se/sites/default/files/purple_p.jpg Läs mer

Möjligheterna är oändliga – det gäller
bara att identifiera dem

https://tns-sifo.se/sites/default/files/cecilia-platzack_top2.jpg https://tns-sifo.se/sites/default/files/darkblue_p.jpg Läs mer

Digital
mätbarhet
är suveränt
- synd att
det mesta är
onödigt.

https://tns-sifo.se/sites/default/files/sonja-von-lochow_top2.jpg https://tns-sifo.se/sites/default/files/blue_p.jpg Läs mer

FAKTUM ÄR
ATT ER INTER-
NATIONELLA
Framgång
har liten betydelse.

https://tns-sifo.se/sites/default/files/erik-lundbom_top2.jpg https://tns-sifo.se/sites/default/files/orange_p.jpg Läs mer

Vilka vill ni egentligen attrahera till ert företag?

Det är tidskrävande att rekrytera, och att hitta just rätt personer blir allt viktigare. Jag lägger stor tyngd på att vägleda mina kunder så att de kan göra den bästa rekryteringen genom att hjälpa dem att nå rätt personer, med rätt information, rätt ton och på rätt plats. Vi vet allt om hur olika målgrupper agerar när de söker jobb: vilka kanaler som de söker jobb i, hur och var de gör det och vilka drivkrafter de har inom sitt yrkesliv.

Larissa Hällefors

Client Service Director

0701-842242

Möjligheterna är oändliga – det gäller
bara att identifiera dem

Varje innovationsprocess börjar med en ny idé, möjlighet eller ett behov. Det som sedan skapar framgång är att resan bygger på insikter. Där finns det inga genvägar. Därför involverar vi alltid dina kunder. Känner du till deras insikter och åsikter riskerar du inte att gå vilse.

Ceclia Platzack

Account Director

0704-181625

Digital
mätbarhet
är suveränt
- synd att
det mesta är
onödigt.

40 miljoner impressions via Twitter. Vad säger det? Den digitala världen erbjuder så många mätpunkter men de flesta mäter inte det som behövs för att påvisa affärsnytta, nämligen effekten. Trycket utåt – räckvidd, likes, delningar, erinran – allt det är viktiga förutsättningar. Det viktigaste vi kan hjälpa våra uppdragsgivare med är att koppla effekten av deras externkommunikation till affärsmålen. Då behöver vi tänka holistiskt, att allt samspelar. Det är kanske det mest spännande med dagens flytande kommunikationslandskap!

/Sonja von Lochow, expert på effektmätningar och mediebild

 

Sonja von Lochow

0733-744070

FAKTUM ÄR
ATT ER INTER-
NATIONELLA
Framgång
har liten betydelse.

Ibland märks det att ledningen ser ett område som unikt och positivt, något man absolut vill lyfta fram externt. När vi sedan testar just det – som sponsring, internationell framgång, bra reklam eller synlig och känd ledning – kan det visa sig inte ha någon som helst effekt på anseendet. Det knuffar inte målgruppen vidare från icke-kund till kund. Som en kund sa: ”När jag vet vad som de facto påverkar anseendet blir ju min argumentation i ledningsgruppen en helt annan. Det påverkar både våra beslut och definitivt hur vi kommunicerar dem.” 

/Erik Lundbom, expert på mediebildens påverkan på anseendet

Erik Lundbom

Public Affairs, Stockholm

0733-147726