Etiska regler

Vi följer de etiska reglerna för marknadsundersökningar som fastställts av ICC/ESOMAR. Vi är också medlem i den svenska branschföreningen för marknadsundersökningsföretag, SMIF. Som medlem följer vi de regler som föreningen har fastställt.

Kantar Sifo är medlem i den svenska branschföreningen för marknadsundersökningsföretag, SMIF. Som medlem följer vi de regler som föreningen har fastställt.

Undersökningsverksamheten i Sverige övervakas av ERM, Etiska Rådet för Marknadsundersökningar. ERM har som huvuduppgift är att se till att ICC/ESOMAR's Internationella Regler för Marknadsundersökningar efterlevs av aktörer i branschen. Reglerna gäller bl.a. skyddet av uppgiftslämnarnas anonymitet och tydligheten i gränsdragningen mellan marknadsundersökningar å ena sidan och marknadsföring, telemarketing och olika former av direkta säljåtgärder å andra sidan.

Du kan vända dig till ERM om du vill ställa frågor om hur reglerna ska tolkas eller om du vill göra en anmälan.

Hör av dig så berättar vi mer!

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350

Share Image: