Sifopanelen

Vi arbetar flitigt med webbaserad datainsamling och en nordisk webbpanel med över 100 000 respondenter. Denna panel kallar vi för Sifopanelen.

Panelen består av slumpmässigt rekryterade personer, från 16 år och uppåt, och är representativ för Internetanvändarna i landet och svarsfrekvenserna är höga. Deltagarna byts succesivt ut och panelen fylls på med nya respondenter för att hindra att deltagarna blir ”experter”.

Panelen rymmer omfattande bakgrundsinformation. Vi känner till allt från traditionell demografi (kön, ålder, utbildning, inkomst, region, hushållsstorlek etc.) till intressen, konsumtionsmönster och medievanor. Varje år gör vi hundratals små och stora undersökningar mot panelen som t ex annons- och kampanjutvärderingar, varumärkesundersökningar, marknadsundersökningar, innovationsstudier, benchmarkundersökningar, attityd-, åsikts-, värderings- och opinionsundersökningar, förpackningstester, målgruppskartläggningar, räckviddsundersökningar etc.
 

Lite kort om panelen i punkter:

  • Nordisk webbpanel med drygt 100 000 respondenter
  • Ersättning utgår i form av en möjlighet att vinna pengar via Svenska statens premieobligationer
  • Panelmedlemmarna byts ut successivt
  • Du som deltagare är anonym och kommer inte bli uppringd av säljare etc.
  • Undersökningar i enlighet med PUL och ICC/ESOMARs riktlinje
  • Observera att denna panel ska ej förväxlas med den kvalitativa panelen, som är en självrekryterad panel, där deltagare själv anmäler intresse.
Share Image: